Ons bedrijf bevindt zich op een zeer bijzondere locatie. In 2010 is er een grote reconstructie geweest in en om het natuurgebied “de Vilt”. De Beugense Vilt is uitgediept en ontdaan van slib. De nu gecreëerde natte natuurparel heeft er voor gezorgd dat de watervogels de Vilt weer hebben gevonden. Combineer een bezoek aan onze melkveehouderij met deze natuurparel en u hebt een prachtige recreatieve dag.